“Quadraat Global is een fantastische firma om mee samen te werken. Iedereen in het team is vriendelijk, communicatief en goed georganiseerd. Ze bieden creatieve oplossingen voor complexe problemen en zijn enorm waardevol geweest voor onze organisatie”

Sean Cover

Eigenaar

Boston, USA

Today Tomorrow Ventures (TTV), Boston, USA

Today Tomorrow Ventures is een impact investeringsfonds gevestigd in de VS. In de afgelopen tien jaar zijn 6 bedrijven opgericht in Ethiopië in verschillende sectoren. Het doel van TTV is om impact te maken voor individuen en gemeenschappen. Daarnaast zijn de winsten uit deze bedrijven bedoeld om STEM Power te steunen, een organisatie die in heel Afrika actief is en als doel heeft kinderen in aanraking te brengen met wetenschap. Of zoals TTV zelf stelt ‘investeren voor de wachter en zijn kind’.

De bedrijven gingen van start-up naar scale-up en worden allemaal lokaal geleid. In 2021 werd Quadraat Global gecontracteerd om die portefeuillebedrijven namens de aandeelhouder te beheren. Quadraat Global ondersteunt de bedrijven bij de verschillende bedrijfsaspecten zoals financiën, HR, sales, productie, etc. Ook verzorgen we de (financiële) verslaglegging en organiseren we regelmatig aandeelhoudersvergaderingen. Dit alles gebeurt deels remote en deels fysiek tijdens onze regelmatige bezoeken aan de bedrijven.

Het uitbesteden van het management aan Quadraat Global heeft verschillende voordelen:
– Wij fungeren als brug tussen lokaal management en aandeelhouders
– Door een divers team binnen Quadraat Global en een uitgebreid netwerk is er altijd kennis beschikbaar voor elke discipline.
– We zitten met Afrika min of meer in dezelfde tijdzone als de VS
– Reizen naar Afrika is vanuit Nederland minder ingewikkeld dan vanuit de VS.
– Als derde partij staan we op afstand waardoor we moedige beslissingen kunnen nemen wanneer dat nodig is.

Quadraat Global manages de activiteiten van Today Tomorrow Ventures.

For more info about this project please contact me

Wilrik den Hertog

International business developer

See more projects

Ethiopia

BEECO

Manages | Supports | Businesses

Ethiopië

Trideal

Builds | Businesses

Afrika

SMI technologies

Builds | Manages | Businesses

Together we can
create impact...

Let’s discuss how

Write to us

  Quadraat Global Copyright 2022. All rights reserved.

  Kerkewijk 156, 3904 JJ Veenendaal , The Netherlands

  S

  We

  Support

  Businesses

  Wij ondersteunen investeerders en lokale bedrijven met onze expertise op verschillende niveaus.

  We voeren due diligences uit bij bedrijven in verschillende sectoren, ondersteunen bedrijven bij hun verkoopstrategieën , HR-vraagstukken en financieel management.

  Ook begeleiden we herstructureringsprocessen bij bedrijven en stappen we in wanneer een (interne) situatie uit de hand loopt.

  M

  We

  Manage

  Businesses

  Quadraat Global beheert en ondersteunt bedrijven in ontwikkelingslanden namens beleggingsfondsen en investeerders. Dit doen wij door frequente en gestructureerde communicatie met het lokale management, regelmatige bezoeken aan de onderneming op locatie en inhoudelijke ondersteuning van het lokale team waar nodig. Daarnaast zorgen we voor een gestructureerde rapportage en feedback richting de aandeelhouder. Ontzorgen is hier het sleutelwoord.

  Ook bieden we operationele ondersteuning aan bedrijven in ontwikkelingslanden door collega’s voor kortere of langere tijd ter plaatse te stationeren. We kijken hierbij naar wat er nodig is om de doelstellingen te bereiken. Lees meer op de pagina Projecten

  B

  We

  Build

  Businesses

  Met een zeer gemotiveerd en professioneel team helpen wij bij het opzetten, managen en ondersteunen van uw bedrijf of bedrijven in ontwikkelingslanden.

  Wij geloven in het versterken van de economische positie van ontwikkelingslanden door te focussen op de ontwikkeling van de MKB (midden- en kleinbedrijf) sector.

  Dit creëert winst op meerdere vlakken; de economie groeit en ontwikkelt, het creëert kansen voor individuen, gezinnen en gemeenschappen en het bevordert gelijkwaardigheid en (financiële) duurzaamheid.

  En bovenop dat alles is er financieel rendement voor de investeerder. En zolang rendement geen doel is maar een middel, ontstaat er een gezond evenwicht tussen impact en rendement. Daarom werken we als Quadraat Global graag mee aan de ontwikkeling van bedrijven in ontwikkelingslanden.

  Lees meer over onze projecten.  

  Wij helpen mee vanaf het idee tot en met de operationalisatie. Bijvoorbeeld een haalbaarheidsonderzoek, het opstellen van een bedrijfsplan, hulp bij financiering, selectie van leveranciers, contractvorming of het ontwikkelen van  het team.

  Daarnaast begeleiden we lokaal management in de bedrijfsvoering. Indien nodig ook op locatie. 

  S

  We

  Support

  Businesses

  We support investors, investment funds and local companies with our expertise on different levels. We perform due diligences on companies in various sectors, support businesses on sales processes, HR issues and financial management. We also guide business restructuring processes and we get on board when (internal) crisis seems to get out of hand.

  M

  We

  Manage

  Businesses

  Quadraat Global manages businesses in developing countries on behalf of investment funds and/or investors. We do this by frequent and structured communication with the local management. This includes regular visits to the company. The support of the local team where necessary and possible.  And we ensure a structured reporting and feedback loop to our client. 

  At the same time we can also involve in the operational management. By sending one of our team members to the respective country for short or long term, whatever is necessary to reach the targets.

  B

  We

  Build

  Businesses

  We strongly believe in economic empowerment of developing countries. This creates a multiple win; economies in developing countries will be sustained by growing small and medium sized enterprises (SME sector). This will create opportunities for individuals, families and communities plus a financial return for the investor. Therefor Quadraat Global loves to
  initiate business activities in developing countries.

  We do this on behalf of private investors or investment funds and we initiate new businesses in partnership with others. 

  We can support you from ideation, business plan development to implementation and management.

  Africolt,
  Nairobi, Kenia
  Read More

  SMI technologies,
  Tanzania
  Read More

  SMI technologies,
  Ghana
  Read More

  Two Five Nigeria, Nigeria
  Read More

  Building housing project
  Pakistan
  Read More

  Realisation 5 bridges
  Conakry, Guinea
  Read More

  Infrastructure bridges
  Haiti
  Read More

  Trideal
  A-houses project

  SMI technologies

  Denbi Medical Health Centre
  Bishoftu

  Grey Pearl
  Addis Abeba

  Interlakes International School
  Bishoftu