Infrastructuur bruggen, Haïti

Haïti heeft de afgelopen jaren enorme schade geleden door orkanen en aardbevingen. Veel bruggen en wegen in het hele land moeten nog worden gerepareerd of zelfs helemaal opnieuw worden aangelegd. De Inter-American Development Bank en andere belangrijke bedrijven hebben een infrastructuurfonds opgericht om het herstel te financieren. Een consortium van drie partijen: Woord en Daad (organisatie voor ontwikkelingssamenwerking), Dijkstaal International en Quadraat Global kregen de opdracht om de bruggen te inventariseren en prioritering aan te geven voor herstel of volledige herbouw. De Haïtiaanse NGO Parole et Action speelde een lokale rol binnen het team.

De prioritering werd opgesteld aan de hand van een kosten-baten analyse per brug, gebaseerd op ontwikkelingsrelevantie, bestaand wegennet, geografische ligging, nabijheid van voorzieningen en beschikbare middelen.

Quadraat Global builds | businesses

For more info about this project please contact me

Bram Quaak

Owner | International business developer

See more projects

Boston, USA

Today Tomorrow Ventures

Manages | Businesses

Ethiopië

Trideal

Builds | Businesses

Ethiopia

BEECO

Manages | Supports | Businesses

Together we can
create impact...

Let’s discuss how

Write to us

  Quadraat Global Copyright 2022. All rights reserved.

  Kerkewijk 156, 3904 JJ Veenendaal , The Netherlands

  Africolt,
  Nairobi, Kenia
  Read More

  SMI technologies,
  Tanzania
  Read More

  SMI technologies,
  Ghana
  Read More

  Two Five Nigeria, Nigeria
  Read More

  Building housing project
  Pakistan
  Read More

  Realisation 5 bridges
  Conakry, Guinea
  Read More

  Infrastructure bridges
  Haiti
  Read More

  Trideal
  A-houses project

  SMI technologies

  Denbi Medical Health Centre
  Bishoftu

  Grey Pearl
  Addis Abeba

  Interlakes International School
  Bishoftu